ALLU II
(keltataustaiset kuvat)
Hellas
 
 
40 kuvaa
 
 

 
2 käärettä